Tại sao tôi đọc không chính xác nhưng Elsa vẫn phản hồi Excellent/Chính xác?

Hiện tại, đối với các bài học phát âm và hội thoại sẽ có hai chế độ học cho các học viên là Thông thường – Regular và Nâng cao – Advanced.

Đối với chế độ thông thường: Hệ thống tính điểm của ELSA sẽ dựa trên độ chính xác của âm được gạch dưới nhằm hướng người học tập trung luyện tập các âm, nhóm âm cụ thể. Do đó, đôi lúc các học viên chỉ phát âm chính xác âm gạch chân và không chính xác những âm còn lại, hệ thống vẫn phản hồi “Excellent” đến học viên.


Đối với chế độ học nâng cao:
 Hệ thống chấm điểm sẽ phân tích và phản hồi lỗi sai đến từng âm tiết trong từ để học viên có thể nhận biết phần nào trong từ mình chưa phát âm và thể hiện như người bản xứ.

Scroll to Top