Có thể kích hoạt cùng lúc 2 mã kích hoạt không? Chương trình cũ vẫn còn ngày dùng thì có kích hoạt thêm mã mới được không?

Về việc kích hoạt cùng lúc nhiều chương trình học, bạn có thể tham khảo các trường hợp của mình như bên dưới.

Trường hợp 1: Nếu bạn đã đăng ký ELSA Pro thông qua Google/Apple store và mua mã code kích hoạt mới: Lúc này, bạn sẽ KHÔNG được kích hoạt mã. Bạn vui lòng chờ đến hết thời hạn của chương trình học và hủy tự động gia hạn, sau đó kích hoạt mã nhé! Nếu bạn kích hoạt mã ngay, số ngày sử dụng còn lại của gói học trước sẽ mất và không thể khôi phục được.

Trường hợp 2: Nếu bạn đã đăng ký ELSA Pro thông qua Google/Apple store và tiếp tục mua chương trình trên ứng dụng: bạn có thể thay đổi chương trình học ngay, tuy nhiên, sau khi kết thúc chu kỳ học trước, thiết bị của bạn mới được tự động chuyển sang chương trình học sau.

Trường hợp 3: Cả chương trình trước và sau đều là kích hoạt mã: bạn có 2 mã kích hoạt khác nhau, bạn có thể thực hiện kích hoạt lần lượt từng mã để cộng dồn tổng thời gian sử dụng.

Scroll to Top