Tại sao ELSA lại không có hướng dẫn tiếng Việt?

Về nghĩa từ vựng, hiện tại ELSA đã có nghĩa từ vựng cho tính năng bài học (phát âm và hội thoại) và tính năng Từ điển. Bạn vui lòng thao tác như hướng dẫn bên dưới để xem nghĩa:

Chú ý: Vui lòng vào “Hồ sơ” thiết lập ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Việt/ Vietnamese để có thể xem được nghĩa của các từ trong ELSA Speak nhé!

Scroll to Top