Tại sao đã thanh toán nhưng ứng dụng vẫn tự động trừ tiền trong tài khoản?

Điều này có thể xảy ra khi đăng ký tài khoản ELSA Speak, bạn đã chọn chương trình học 3 tháng được tự động gia hạn sau thời gian 7 ngày dùng thử với chính sách mua hàng của Apple/Google play đã được thông báo đến bạn.

Theo chính sách bảo mật thông tin người dùng từ Apple/Google, ELSA rất tiếc khi chưa thể can thiệp vào quyền đăng ký/hủy tự động gia hạn của bạn. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn hủy tự động gia hạn và yêu cầu ứng dụng hoàn tiền tại đây.

Scroll to Top