Có giáo viên nào chỉ dẫn cách học cùng ELSA và chấm điểm không?

ELSA được xây dựng bằng công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo (A.I) nên có thể phân tích chính xác giọng nói của bạn đến 90%, điều mà không nhiều giáo viên có thể làm được.

Scroll to Top