Đăng ký tài khoản Elsa Speak như thế nào?

Mở ứng dụng ELSA Speak → Chạm “Tiếp theo” → Chọn ngôn ngữ bản địa “Tiếng Việt” → Chọn trình độ phát âm → chạm “Tiếp theo” → Chọn giờ học phù hợp nhất → Chạm “Bắt đầu” → Chạm “Cho Phép” Elsa gửi thông báo

Bạn có cách đăng ký tài khoản Elsa Speak

  1. Đăng ký bằng Facebook

Chọn “Đăng ký bằng Facebook” → Đăng nhập tài khoản Facebook của bạn → Chạm “Tiếp tục”

2. Đăng ký bằng Email

“Đăng ký bằng Email” → Điền email và đặt mật khẩu cho tài khoản ELSA Speak của bạn → Chạm “Đăng ký” (ELSA khuyến khích học viên sử dụng tài khoản email để tiện lợi hơn trong việc sử dụng và quản lý tài khoản)

Scroll to Top