ELSA có những loại bài học gì?

ELSA hiện đang có 5 hoạt động chính xung quanh việc rèn luyện và phát triển khả năng giao tiếp, phát âm bằng tiếng Anh bao gồm: Luyện Nói, Trắc Nghiệm Nghe, Nhấn m, Đoạn Hội Thoại, Ngữ điệu.

ELSA hiện đang có tổng cộng hơn 6000 bài luyện tập và hơn 59 chủ đề khác nhau được cập nhật thêm hàng tháng.

Scroll to Top