Tôi phải luyện tập bao nhiêu lâu một ngày để thấy kết quả nhanh chóng?

Bạn cần luyện tập ít nhất 10 phút/ ngày theo lộ trình học được tạo ra chuyên biệt cho bạn sau khi làm bài kiểm tra đánh giá trong thời gian 2 tháng để thấy được sự cải thiện rõ rệt trong khả năng phát âm tiếng Anh của mình

Scroll to Top