Tại sao tôi nên học cùng ELSA mà không phải các trung tâm Anh Ngữ?

Những điểm nổi bật của ELSA bạn có thể cân nhắc là:

Giá hợp lý: Nếu bạn học kĩ năng tại một trung tâm giá thường giao động từ 3- 7 triệu cho khoán học một tháng. Tuy nhiên, để học cùng ELSA trong 1 tháng chỉ tốn 9̣̣̣̣̣9,000 vnđ.

Tiện dụng: Bạn có thể học cùng ELSA bất kì khi nào bạn có thời gian, ở bất kì đâu. Trong khi để học tại trung tâm 1.5 giờ bạn mất ít nhất 30 phút để di chuyển và thời gian cần cố định

Chính xác: Ngoài ra, giáo viên tại trung tâm sẽ không thể phản hồi lỗi phát âm của bạn đến từng âm tiết và để bạn nhận ra những âm nào thường không chính xác để khắc phục.

Scroll to Top