Tôi đã kích hoạt nhưng vô tình xóa Elsa ra khỏi máy. Tôi có thể tải lại và dùng tiếp được không?

Hoàn toàn có thể bạn nhé! Bạn chỉ cần

1. Tải lại ứng dụng và đăng nhập vào đúng tài khoản ELSA PRO đã kích hoạt mã.

2. Vào Hồ Sơ → Bấm Mua ELSA Pro → Bấm Khôi phục mua hàng. Tài khoản ELSA PRO sẽ được khôi phục thành công.

Scroll to Top