Hủy gia hạn tự động và yêu cầu hoàn tiền

Theo chính sách bảo mật thông tin người dùng từ Apple/Google, ELSA rất tiếc khi chưa thể can thiệp vào quyền đăng ký/hủy tự động gia hạn của bạn. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn hủy tự động gia hạn và yêu cầu ứng dụng hoàn tiền tại đây.

Bấm vào đây để xem hướng dẫn hủy gia hạn tự động

Hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền từ Google Play (Đối với máy Android)

Hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền từ Apple (Đối với máy iPhone, iPad)

Scroll to Top