Mã kích hoạt được sử dụng mấy lần?

Mỗi mã kích hoạt chỉ có giá trị sử dụng 1 lần, do đó bạn sẽ không thể thao tác kích hoạt lại mã.

Để sử dụng Elsa trên 1 thiết bị khác, bạn chỉ cần tải ứng dụng ELSA Speak và đăng nhập lại vào đúng tài khoản Pro của mình nhé!

Scroll to Top