ELSA Speak có các lớp trao đổi trực tiếp/trực tuyến với người bản xứ không?

ELSA Speak là ứng dụng học nói và giao tiếp tiếng Anh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I) để phân tích và phản hồi lỗi sai trực tiếp của bạn.

Do đó sẽ không có bất kỳ lớp học online nào cần thiết vì ELSA cho phép bạn luyện tập bất kì lúc nào 24/7.

Scroll to Top