Đã thanh toán/kích hoạt thành công nhưng tài khoản vẫn ở trạng thái miễn phí?

Bạn hãy đảm bảo đang đăng nhập đúng tài khoản mà bạn dùng để kích hoạt mã ELSA PRO nhé. Trường hợp bạn đã đăng nhập đúng tài khoản nhưng tài khoản vẫn miễn phí. Bạn hãy thực hiện thao tác sau

Thao tác khôi phục mua hàng bằng cách: Vào “Hồ Sơ” → Nhấn “Mua ELSA Pro” → Nhấn “Khôi phục mua hàng”. Tài khoản ELSA PRO của bạn sẽ được khôi phục thành công nhé.


Nếu sau khi thử cách trên mà tài khoản của bạn vẫn chưa chuyển sang tài khoản Pro, bạn vui lòng gửi thông tin về support@elsanow.io để bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kiểm tra và phản hồi đến bạn.

Gửi email hỗ trợ: support@elsanow.io

Scroll to Top