Elsa không nghe tôi nói

Đây là do bạn chưa cấp quyền truy cập Micro cho ELSA. Khi bạn cài đặt, ELSA liên tục popup hỏi bạn truy cập micro và bạn đã bấm No. Vì vậy bạn cần bật lại thủ công từ mục Cài đặt:

Chọn xem hướng dẫn khắc phục phù hợp với thiết bị của bạn

  1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt (Setting) chính.
  2. Nhấn vào Ứng dụng hoặc Trình quản lý ứng dụng (tùy thuộc vào thiết bị của bạn, mục này có thể khác).
  3. Nhấn vào ELSA Speak.
  4. Nhấn vào Quyền.
  5. Bật Micro và Bộ nhớ
  1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt (Setting) chính.
  2. Nhấn vào Ứng dụng ELSA Speak
  3. Bên cạnh quyền MICRO, hãy chuyển nút gạt sang bên phải cho đến khi nút này chuyển sang màu xanh lục.
Scroll to Top