Làm sao để app nhắc nhở tôi học hàng ngày?

Bạn chỉ cần vào: Hồ Sơ → Cài đặt chung → Bật “Nhắc nhở hằng ngày” → ELSA sẽ sẽ gửi thông báo (giống như thông báo Facebook) đến bạn hằng ngày vào thời gian bạn chọn để nhắc bạn học. Hy vọng cách này ELSA có thể giúp bạn học đều đặn và tiến bộ tốt hơn.

Scroll to Top