Cách nào để xóa tài khoản Elsa Speak?

Bạn có thể truy cập vào website www.elsaspeak.com/account → Đăng nhập vào tài khoản ELSA bạn muốn xóa → Bấm vào nút “Delete Account”.

Nếu bạn muốn sử dụng lại, bạn có thể tạo tài khoản mới. Chúng tôi hy vọng bạn đã có một trải nghiệm tuyệt vời cùng ELSA!.

Link truy cập website Elsaspeak quản lý Account

Scroll to Top