Tôi sẽ thấy được hiệu quả sau bao lâu?

Mỗi người sẽ có khả năng, phương pháp học, trình độ lúc bắt đầu, mức cam kết và thời gian bạn bỏ ra để luyện tập với ELSA sẽ mang đến sự khác biệt về sự tiến bộ của mỗi học viên.

Bạn vui lòng sử dụng ELSA Speak ít nhất 10 phút mỗi ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc cải thiện phát âm của mình.

Thông thường, chúng tôi đã thấy có nhiều người dùng thể hiện sự tiến bộ tốt chỉ sau 4-6 tuần (đối với những trường hợp người dùng luyện tập 1-2 giờ/ngày).

Nhưng trung bình, chúng tôi thấy rằng nếu bạn luyện tập 10 phút một ngày, 5 ngày một tuần, bạn sẽ thấy được sự tiến bộ rõ rệt của mình chỉ sau 3-4 tháng.

Điều này không có nghĩa là bạn sẽ có thể nói thạo được như người Mỹ ngay, bởi vì đó là một hành trình dài-nhưng dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng bạn sẽ có sự tiến bộ rõ rệt trong phát âm của mình.

Scroll to Top